Historie

Klubbens fødsel

"Vort motto vil være tab og vind med samme sind, og gør din klub ære derved at skabe et godt hold og kammeratskab". Sådan står der i den gamle protokol, der fortæller om Helsingør FC Håndbold`s (HFC Håndbold`s) stiftende generalforsamling i Teatercafeen 1. sal den 15. september 1950.
Til bestyrelse og matchkomite valgtes Leif Hvid Christensen, Erik Sørensen og Poul Andersen, og de fastansatte kontingentet til 3 kroner og 25 øre for seniorer. Lærlinge slap med en krone mindre !
Generalforsamlingen dengang var en naturlig konsekvens af, at man blandt fodboldspillerne i HFC så småt var begyndt at spille håndbold om vinteren, og jo mere man gjorde det, jo mere oplagt var det, at man også dannede en håndboldafdeling.

Den originale protokol fra 1950.


 

De første år

Klubben blev optaget i Dansk Håndbold Forbund og i første omgang fik man træningstid i den nuværende badmintonhal fredag aften mellem klokken 22.00 og 23.00. Gymnastikhallen på Kronborg blev også benyttet, og ellers fik man arrangeret en masse træningskampe alle på udebane, og derefter kom der for alvor fart i klubbens udvikling.
I 1951 havde håndboldklubben ca. 16-17 spillere. Denne beskedne flok blev på dramtisk vis suppleret med en flok utilfredse håndboldspillere fra naboklubben HIF. Utilfredsheden var begrundet i at HIF ikke ville tilmelde et hold til sommerturneringen - og derved udelukkede de spillere som Gunnar Knudsen, Robert Frederiksen, Svend Åge Petersen og andre. Det kan vi fra Helsingør Håndbold ikke takke HIF nok for i dag. Gutterne har nemlig fortsat deres gang i klubben.


 

Divisionshåndbold

Det gik stærkt for klubben de kommende år. I 1953 vandt man SHF`s anden division og derefter blev det til en andenplads i Sjællandsserien. 1955 blev HFC nummer to i 2. division og rykkede op i den ny 2. Division Øst, da DHF ændrede divisionsstruktur.
Klubbens allerførste divisionshold bestod af Flemming Hansen, Herbert Nielsson, Svend Aage Petersen, Bjarne Eriksen, Svend Danielsen, Jørgen Jørgensen, Erik W. Larsen, Benno Poulsen og Erik Nielsen.
Den 2. marts 1958 spillede HFC kvalifikationskamp til 1. Division. Modstanderne var vinderne af Vestkredsen - Århus Fremad. I den gamle tennishal var der fyldt op med maksimal kapacitet - 700 tilskuere som nærmest klappede HFC gennem kampen til en sikker sejr på 19-11 og dermed oprykning til 1 Division.
Ni spillere tegnede holdet i denne afgørende kamp: Flemming Hansen, Bjarne Riksen, Flemming Olsen, Herbert Nilsson, Søren Mortensen, Erik Nielsen, Svend Danielsen, Erik W. Larsen og Torben Hansen.

Svend Danielsen og Herbert Nilsson.
I oprykningskampen mod Århus Fremad.


  

Ungdomshåndbold

I 1957 tog Flemming Hansen initiativ til ungdomsafdelingen. Typisk for ham og senere ledere i klubben, var Flemming samtidig spiller, træner og formand. Ungdomsafdelingen blev et af Sjællands største og mest vindende. Blandt andet deltog herreynglinge-holdet i de danske mesterskaber . Dette hold udviklede sig til det hold , der i 1977 for anden gang skaffede HFC op i første division.                           
I 1967 hvor Danmark vandt sølv ved herre VM i Sverige fik Flemming ideen til  påske- stævnet Lille VM for drenge mellem 10 og 12 år. Alle hold blev tildelt et nationsnavn . Det var bare stævnet i danske puslinge- drengehåndbold dengang, hvor  internationale dommere fløjtede finalen og der var underholdning og "landsholdskamp" om aftenen . Successtævnet kulminerede i 1975 hvor 120 hold tilmeldte sig.
I takt med andre tilbud til de unge mennesker og problemer med halreservationer døde Lille VM ud for til sidst at stoppe helt i 1988.


  

1. div. - igen

Den første storhedstid kulminerede i 1958 med oprykning til 1. division. Efter nedrykningen var vi godt nede og runde de lavere divisioner. I foråret 1968 var vi endda lige ved at ryge ud af danmarksturneringen. De tre sidste kampe skulle vindes - og det gjorde man så.
Men i 1977 lykkedes det med Mogens Cramer som træner og et hold primært af egen avl.. Oprykningen til 1. division var en kendsgerning, og denne gang holdt vi os oppe i 2 år.

Oprykkerne 1977: Fra venstre Christian Jensen, Jan Iversen,
Morten Engelstoft, Benny Olsen, Tom Andersen, Ib Hendriksen,
Jesper Jørgensen, Jørgen Christensen, Hans Chr. Lund,
Niels Wiberg Larsen, Steen Boldsen, Søren Sørensen og Torsten Petersen.


  

Årgang 1958-59 hylder oprykkerne 1977

At rykke op i landets fornemste række er en fantastisk oplevelse. Alle sejl var sat, da oprykningen skulle fejres.
De store klubfølelser fik frit løb, da de gamle gutter fra 1. divisions holdet 1958-59 ønskede drengene tillykke med oprykningen 1977 - og der var masser af tilskuere som deltog i hyldesten.

Gutter fra 1958-59. Axel Rasmussen, Flemming Hansen, Svend Danielsen m.fl.


  

Revolution i klubben

HFC håndbold blev oprindeligt startet som en klub for drenge og mænd. Men i 1992 blev klubben revolutioneret, da vi også åbnede for spillere af det modsatte køn.
Det var ikke lige let for alle at acceptere. Men beslutningen var rigtig, da kvinderne hurtigt viste sig at være et stort aktiv for foreningslivet. Dels gav det nyt liv under træning og til fester. Samtidig tog pigerne aktivt del i klubbens arbejde, bestyrelse og diverse udvalg.


  

Historisk dag - Sammenlægning vedtaget

Det var en historisk aften da Helsingør Håndbold og HIF Håndbold havde indkaldt til informationsmøde omkring oplægget til en sammenlægning af de 2 klubber. Over 100 var mødt frem, både tidligere og nuværende spillere, trænere, holdledere, pressen og andre interesserede var tilstede. Ligesom der også var repræsentant fra SHF til mødet.
Efter 5 måneders hårdt arbejde var Jesper Bomholt og Benny Olsen klar til at fremlægge arbejdsgruppens veludførte arbejde omkring oplægget til sammenlægningen og efter præsentationen kunne der stilles spørgsmål. Den grundlæggende forklaring til hvorfor arbejdsgruppen foreslog en sammenlægning i én ny samlet håndboldklub i Helsingør blev gennemgået.
Nedskrevne vedtægter for den nye forening blev fremlagt og det blev understreget at der skal være en ansvarlig økonomisk styring i den nye klub, ligesom den nye klub bliver etableret for at fremme håndbolden i Helsingør på det sociale og det sportslige plan. Den skal kunne tilbyde et solidt grundlag for bredde- og elitehåndbold i kommunen. Det var også vigtig for arbejdsgruppen at pointere at det i den nye klub bliver naturligt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar.
En anden rød tråd i oplægget for den nye klub, som i første omgang bliver en udpræget seniorklub med 8 hold for både herrer og damer, var at der skal være synergi og naturligt samarbejde imellem den nye klub og så Elite 3000 på den ene side og ungdoms håndbolden på den anden.
Reglerne for den nye organisation omkring medlemmer, kontingent og ind- og udmeldelse, samt generalforsamling blev også gennemgået. Økonomien blev fremlagt og der var allerede lavet et fornuftigt budget for klubbens første år.
Den nye bestyrelse og udvalg som træder i kraft umiddelbart blev præsenteret med formand, Benny Olsen, næstformand Jesper Bomholt, kasserer Claus Østergaard, sekretær Claus Reich og øvrige medlemmer: Jakob Larsen, Birgitte Bruun, Kim Schultz, Lars Sørensen og Trine Gregersen. Første generalforsamling for den nye klub vil finde sted mellem 1. april og 1. maj.
Navnet på den nye klub bliver: Helsingør Håndbold Forening, som er en sund blanding af de tidligere navne Helsingør Håndbold og HIF Håndbold og det var faktisk det hurtigste og nemmeste at komme frem til i hele processen, oplyste arbejdsgruppen.
Endelig blev de nye spilledragter præsenteret og for også her at imødekomme de tidligere klubbers farver og samtidig signalere noget nyt havde man valgt en bolsjestribet dragt i blå og hvid der helt sikkert vil skabe opmærksomhed for klubben i fremtiden.
Efter informationsmødet afholdt de 2 tidligere klubber så deres respektive ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det med stor tilslutning blev vedtaget at gå sammen i den nye klub.
Den nye klub træder i kraft per dags dato, så slutteligt er der ikke mere at sige end velkommen til Én by – Én klub:
HELSINGØR HÅNDBOLD FORENING.

 

 

De to klubber var mødt talstærkt op til sammenlægningen.

 

 

 

 

 

Formand Benny Olsen, med Næstformand Lars Sørensen i baggrunden.

 

 

 

 

 

 

Den tidligere formand i HIF, Jesper Bomholt fremlægger aftenens program.

 

   


  

Helsingør håndbold forening genopliver Lille VM i samarbejde med HIF-UngdomLogo fra Lille VM i 2010.